Înscrieri în grupul țintă

date_range Published on Ultima actualizare
Sud Muntenia

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Grupul țintă  vizat în cadrul acestui proiect este format din 300 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban, în regiunea de implementare a proiectului.

Persoanele selectate în grupul țintă trebuie să inceplineasca următoarea condiție: își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea de implementare a proiectului.

În cadrul acestui proiect, nu vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârstă între 16 – 24 ani.

Din perspectiva categoriilor de persoane implicate ne propunem asigurarea participării la serviciile proiectului a fiecăreia din cele 3 categorii menționate în ghid.

Pe baza indicilor existenți în analizele locale (în special PDR Sud Muntenia, POCU 2014-2020), ne propunem următoarea componentă a grupului țintă:

 • șomeri peste 18 de ani;
 • persoane inactive – studenți și persoane casnice peste 18 ani;
 • persoane peste 18 ani, care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

 • sa aibă vârsta minimă de 18 ani;
 • să fie persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia;
 • să aibă reședința/domiciliul în mediul rural sau urban din cele 7 județe componente ale regiunii Sud-Muntenia;
 • să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă);
 • să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în calitate de participant la același program de formare antreprenorială pentru care optează;
 • să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
 • să aibă disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect pentru care a fost selectat.

Înscrierea în Grupul Țintă și completarea formularelor necesare se face online pe site după ce vă înscrieți aici.

Documente necesare pentru participarea la cursul de formare profesională COMPETENȚE ANTREPRENORIALE:

 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul, la schimbarea numelui)
 • Diplomă studii/Adeverință studii/Foaie matricolă (minim 10 clase absolvite)

Cursul se finalizează cu un examen de absolvire.

Absolvenții cursurilor primesc Certificate de Absolvire însoțite de Suplimente Descriptive cu competențele profesionale dobândite, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Metodologia de selecție a grupului țintă o găsiți Aici

Scroll to top vertical_align_top