Acasa

date_range Published on Ultima actualizare
Sud Muntenia

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: Start-Up Plus – afaceri de Succes în Regiunea Sud-Munteania
Nr. contract finanțare: POCU/82/3/7/106932
Regiunea de implementare: Sud-Muntenia

Beneficiar
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Mun. Constanța, str. I. Ghe. Duca, nr. 46;

Tel: 0241 616 310, 0788 498 223;

E-mail: office@idru.ro

Partener
FUNDAȚIA „CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR”

Mun. București, str. Justinian, nr. 11 A;

Tel: 021 212 37 62; Fax: 021 212 37 61;

E-mail: office@cmc.org.ro

Partener
SC METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA SRL

Mun. București, str. Batiste, nr. 23;

Tel: 021 319 80 50; Fax: 021 313 03 62;

E-mail: ioanavald@metodogrupo.com

Scroll to top vertical_align_top